• తెలుగు:site
  • Short Film Contest
  • Advertise
  • Gallery
Special Articles

Womenergy Ugadi Utsav: Celebration For Change


 

Womenergy Ugadi Utsav

Womenergy Ugadi Utsav

Thipi,pulupu,karam,uppu,chedu,vagaru
aaru ruchula ugadi ame
amma,sodari,snehitha,bharya,kuthuru
aaru rupala mana oopiri ame
vyavasayam,vyaparam,rajakeeyam,sankethikam,kalarangam,samaajika chaithnyam
shadjma shakthi ame

ee ugadi na cheddam sambaram
ame kosam, maro marpu kosam
10 VIBHINNA RANGAALU
8 VIBHINNA SAMPRADAYA RITHULU
300 STHRI MURTHULAKU
AVAKASHALU-PROTHSAHALU
SANMANAM-SATHKARAM
VINDU -VINODAM

Womenergy Ugadi Utsav

Celebration For Change:

Womenergy Ugadi Utsav
MARCH 29th
NITHM INSTITUTE ,GACCHIBOWLI
SANANTHRAM 5 GANTALA NUNCHI.

Here is the Promo of Womenergy Ugadi Utsav 2017

velaadi sthri shakthulatho jarupukone e pandugalo miru bagam avvalanukunte sampradinchandi
Sponsorship koraku 8500361735,8008515165
stalls mariyu ithara vivaraalaku : 7337287755/7337297755
Email :womenergymedia@gmail.com
website : womenergy.in
Web Partner: Filmievents.com


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top